Day: January 29, 2019

ในกฎหมายที่อนุญาตให้ธนาคารในยุโรปสามารถติดตามลูกหนี้ในประเทศต้นทาง

ในกฎหมายที่อนุญาตให้ธนาคารในยุโรปสามารถติดตามลูกหนี้ในประเทศต้นทางได้ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระจำนองในเวลานี้เมื่อจัดการกับพลบ้านมือสองเมืองในสหภาพยุโรปในกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินธนาคารสเปนสามารถออกคำสั่งศาลจากสเปนไปยังอาณาจักรและบังคับใช้สิทธิ์ของนี้แต่ในกรณีใดบ้างที่พลเมืองต่างชาติไม่สามารถรับจำนองในสเปนได้มีเพียงพลเมืองที่มาจากประเทศที่อยู่สเปนหรือจะทำพวกเขาในประเทศที่พำนักของลูกหนี้อย่างไรก็ตามเมื่อมีผลบังคับใช้เนื่องจากจากสหภาพยุโรปซึ่งเป็นสาเหตุที่ธนาคารสเปนจะต้องพิจารณาสถานการณ์บ้านมือสองนี้และประเมินว่า มีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อทำการจำนองแม้ว่าในตอนแรกหลังจากการลงประชามติในปี 2559 ค่าเงินปอนด์ร่วงลงทันทีและต่ำกว่ายูโร แต่สถานการณ์ก็ทรงตัวดังนั้นการประเมินที่ชัดเจนยังไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้เราต้องจำไว้ว่าทางออกจากสหภาพยุโรปจะไม่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2019 ด้วยระยะเวลาต่อมาที่รัฐบาลอังกฤษเรียกว่า “ระยะเวลาดำเนินการ” ซึ่งจะสิ้นสุดจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ด้วยอาณาจักรยังอยู่ในระหว่างการเจรจาในอีกด้านหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่คาดการณ์ว่าการว่างงานบ้านมือสองจะเพิ่มขึ้นในระยะสั้นและเป็นไปได้ที่อาณาจักรสามารถกลับไปสู่สถานการณ์ถดถอยก่อนหน้าหรือการเติบโตที่ซบเซาทั้งหมดข้างต้นพร้อมกับความผันผวนที่มูลค่าของเงินปอนด์ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ผลการลงประชามติในปี 2559 อังกฤษแม้จะมีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ประชาชนชาวอังกฤษยังไม่หมดความสนใจในการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสเปนและยังคงเป็นเช่นที่เราเห็นชาวต่างชาติที่ซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุด

Read more